Xem xét vấn đề kinh tế – xã hội trên tinh thần khách quan, toàn diện


DNVN – Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 2/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương xem xét vấn đề kinh tế-xã hội trên tinh thần thật sự khách quan, toàn diện.

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương bàn và cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 – 2026. Đồng thời, tổng kết quá trình thực hiện các nghị quyết quan trọng (Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Trung ương xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế -xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 – 2024 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Trong khi ở trong nước, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao như nước ta và những tồn tại, hạn chế, yếu kém nội tại, kéo dài từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gay gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023. Làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua. Chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm. Dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện.

Chú ý đến những khó khăn, hạn chế đã và sẽ phải đối mặt như: kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ thị trường nước ngoài; thị trường tài chính – tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn; sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn sau đại dịch COVID-19.

Cùng với đó là chú ý tới một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật chậm được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện nghiêm minh. Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, từ đó xác định rõ ràng, đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024. Trong đó có sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.


Hà AnhSource link