Xây dựng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đoàn kết, sáng tạo


DNVN – Chiều ngày 8/9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Hiệp hội nỗ lực triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, với phương châm “quy tụ – đoàn kết sáng tạo – lan tỏa”.

Trước tình hình an ninh mạng trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban, Bộ Công an đã xúc tiến hoạt động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ngày 8/5/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Theo đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng tự nguyện thành lập.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Hiệp hội nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, đoàn kết bảo đảm an ninh mạng theo định hướng, chiến lược về an ninh mạng của Đảng, Nhà nước góp phần bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chiều ngày 8/9, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Nội vụ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua chương trình, phương hướng hoạt động, điều lệ của hiệp hội và đề án tổ chức nhân sự của hiệp hội nhiệm kỳ I (2023-2028). Đồng thời, bầu ra ban chấp hành, ban kiểm tra, ban thường vụ hiệp hội và thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất với sự nhất trí cao của toàn thể hội viên.

Phương hướng hoạt động của hiệp hội xác định rõ, sau đại hội, hiệp hội sẽ nỗ lực triển khai ngay các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo ảnh hưởng và sức lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia “quy tụ – đoàn kết sáng tạo – lan tỏa”.


Hà AnhSource link