Vitalik Buterin giới thiệu cách mới để hợp nhất quyền riêng tư và tuân thủ quy định


Nghiên cứu cơ chế của Privacy Pools, một fork mã nguồn mở mới của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, các nhà nghiên cứu hàng đầu của Ethereum (ETH) đã chứng minh một khái niệm có thể hữu ích trong việc tìm ra “sự cân bằng thực tế” giữa khả năng không thể truy xuất và tuân thủ quy định.

ZK-Proofs có thể giúp ETH tuân thủ quy định trong việc giao dịch ẩn danh

Với ZK-Proofs (ZKP), “sự cân bằng tách biệt” giữa người dùng trung thực và không trung thực có thể được thiết lập trên các mạng dựa trên Ethereum. Việc sử dụng ZK-Proofs sẽ loại bỏ nhu cầu giải mã chi tiết giao dịch để xác nhận rằng giao dịch đó không liên quan đến các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

“Báo cáo mới về quyền riêng tư với Vitalik Buterin, Jacob Illum (Chainalysis), Mat_nadler, Fschaer!. Chúng tôi đã khám phá các cơ hội tuân thủ mới có thể thực hiện được nhờ Privacypools.com, nơi người dùng có thể chứng minh được việc tách khỏi các quỹ bất hợp pháp”.

Một khái niệm như vậy đã được tiết lộ bởi nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, Ameen Soleimani của Privacy Pools, Jacob Illum của Chainanalysis và các nhà nghiên cứu của Uni Basel, Matthias Nadler và Fabian Schär, trong bài báo mới của họ về “quyền riêng tư Blockchain và tuân thủ quy định: Hướng tới một trạng thái cân bằng thực tế”.

Theo đề xuất, người dùng Ethereum có thể chỉ cần xuất bản ZK-Proofs để xác minh rằng tiền của họ không đến từ các nguồn tiền điện tử bất hợp pháp.

Thông qua cơ chế mã hóa, người dùng chỉ cần chứng minh và mã hóa thực tế đã được xác minh là có liên quan hay không với tập hợp tiền gửi:

“Nó cho phép cung cấp bằng chứng thành viên (Tôi chứng minh rằng việc rút tiền của tôi đến từ một trong những khoản tiền gửi này) hoặc bằng chứng loại trừ (Tôi chứng minh rằng việc rút tiền của tôi không đến từ một trong những khoản tiền gửi này)”.

Tuy nhiên, trong một số triển khai, cơ chế này có thể tiết lộ thêm thông tin về các giao dịch được đề cập.

Chứng minh sự trung thực của bạn mà không hiển thị lịch sử giao dịch

Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, việc triển khai cơ chế này có thể nâng cao đáng kể mức độ tuân thủ quy định của các dApp dựa trên Ethereum, bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các giao thức cho vay.

Ngoài ra, công cụ này sẽ cho phép người dùng trung thực tách mình khỏi khoản tiền gửi của bên thứ ba mà họ không đồng ý hoặc có thể ngăn họ sử dụng tiền của mình trong môi trường được quản lý.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý vẫn sẽ chịu trách nhiệm tạo ra “danh sách đen” các địa chỉ được coi là bất hợp pháp ở khu vực tài phán này hoặc khu vực pháp lý kia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo U.TodaySource link