VanEck chia sẻ dự đoán giá không tưởng cho Solana vào năm 2030

– Advertisement –

Dự đoán giá Solana cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2023

Nhà quản lý tài sản VanEck đã chia sẻ dự đoán giá đối với mã thông báo Solana (SOL).

Trong một báo cáo gần đây, nhà quản lý tài sản VanEck đã chia sẻ một phân tích hấp dẫn về tương lai của Solana.

– Advertisement –

VanEck dự đoán mức định giá 335 USD vào năm 2030 là kỳ vọng cơ bản đối với Solana. Dự đoán này dựa trên kịch bản Solana trở thành blockchain đầu tiên lưu trữ một ứng dụng thu hút hơn 100 triệu người dùng.

Báo cáo giả định rằng SOL sẽ kiếm được phí giao dịch chỉ bằng 20% ​​Ethereum (ETH) và đạt chưa đến một nửa thị phần của ETH.

Bất chấp những giả định thận trọng này, VanEck dự đoán Solana có thể kiếm được 8 tỷ USD phí giao dịch vào năm 2030.

VanEck chia sẻ rằng họ dự đoán mức 11.848 USD cho Ethereum vào năm 2030 theo kịch bản cơ bản.

Họ đưa ra dự đoán giá là 51.006 USD trong kịch bản tăng giá và 343 USD trong kịch bản giảm giá.

Dự đoán giá Solana cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2023


Source link