Ưu tiên đầu tư nhân lực, khoa học và công nghệ để phát triển bền vững


DNVN – Để nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ. Cùng với đó là đổi mới sáng tạo và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại.

Phát triển bền vững ngày càng trở thành xu thế bao trùm trên thế giới. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững có quan hệ hữu cơ, vừa là quan điểm vừa là mục tiêu xuyên suốt trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước. Được thể hiện trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 10 năm, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm qua các thời kỳ, trong đó tăng trưởng xanh là phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững.

Chia sẻ tại Hội thảo Phát triển bền vững 2023 với chủ đề “Trách nhiệm của chúng ta – Hành động của chúng ta”, ngày 16/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 tiếp tục thể hiện khát vọng của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Phát triển bền vững 2023 với chủ đề “Trách nhiệm của chúng ta – Hành động của chúng ta”. Ảnh: Ngân Hà.

Diễn đàn diễn ra đúng 2 năm sau Hội nghị COP26, nơi 197 quốc gia tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua một thỏa thuận lịch sử. Thỏa thuận này tái khẳng định việc duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời điểm tiền công nghiệp.

Các quốc gia gồm Việt Nam đã cam kết sẽ đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Cam kết này một lần nữa được tái khẳng định tại Hội nghị COP27 và sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại COP28 tổ chức tại UAE sắp tới.

“Đối với Việt Nam, các áp lực về chuyển đổi phương thức phát triển, đặc biệt là cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trong bối cảnh thiếu hụt về tài nguyên, năng lượng, trình độ phát triển khoa học, công nghệ còn thấp… sẽ đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều thách thức. Đồng thời cũng tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư”, ông Phương nói.

Trong bối cảnh này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về tăng trưởng xanh đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy, chuyển đổi việc thực hiện các mục tiêu phát triển vững trong thời gian tới. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi sau COVID-19; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Cùng với đó, dần hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách thông qua cải cách hành chính công và tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của các đối tượng yếu thế trong quá trình ra quyết định.

“Cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại để nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, ông Phương nhấn mạnh.

Ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ để phát triển bền vững.

Ông Lê Trọng Minh – Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho rằng, giờ đây, câu chuyện mà cả thế giới quan tâm không chỉ là cam kết, là trách nhiệm, mà hơn hết là hành động như thế nào để thực hiện cam kết lịch sử chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, phát triển bao trùm và bền vững.

“Đã đến lúc chúng ta phải hành động vì một hành tinh xanh hơn, vì một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho tất cả các thế hệ mai sau. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao đối với Việt Nam – một nền kinh tế đang phát triển, đồng thời cũng là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu”, ông Minh nói.

Trong khuôn khổ hội thảo, Báo Đầu tư đã tổ chức lễ vinh danh “Doanh nghiệp đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững” nhằm tri ân các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã đồng hành với các chương trình Phát triển bền vững và CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).


Ngân HàSource link