Uptrend đã bắt đầu chưa? Nhà phân tích giải thích bằng cách kết hợp ba chỉ số khác nhau

Đợt giảm giá Bitcoin hiện tại là lành mạnh trong thị trường uptrend hay đang hướng tới 40k USD?

Một nhà phân tích từ công ty CryptoQuant đã thảo luận về tiềm năng chuyển đổi từ thị trường gấu sang thị trường tăng trưởng của Bitcoin trong một phân tích gần đây.

Phân tích dựa trên ba chỉ số quan trọng: Lãi/Lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL), Tỷ lệ MVRV và Puell Multiple. Các chỉ số này đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã chu kỳ thị trường của Bitcoin và chỉ ra những diễn biến thú vị.

NUPL được sử dụng làm thước đo tình hình lãi hoặc lỗ của thị trường. NUPL tăng cho thấy thị trường ngày càng có lợi nhuận, chuyển từ trung lập sang ‘tham lam’, thường tương quan với tâm lý lạc quan.

Quỹ đạo hiện tại của NUPL cho thấy sự lạc quan của thị trường đang gia tăng, theo nhà phân tích, đây là dấu hiệu điển hình của một thị trường tăng giá.

Tỷ lệ MVRV so sánh giá trị thị trường của Bitcoin với giá trị thực tế của nó. Tỷ lệ MVRV thấp thường cho thấy giá trị bị định giá thấp, điều này thường xảy ra ở thị trường giá xuống.

Sự chuyển động tăng gần đây của tỷ lệ MVRV từ các mức thấp này có thể cho thấy sự bắt đầu của một chu kỳ tăng giá, cho thấy thị trường đã chuyển từ định giá thấp sang giai đoạn dự kiến ​​​​sẽ tăng trưởng.

Số liệu Puell Multiple liên hệ giá trị đồng đô la hàng ngày của Bitcoin với mức trung bình động 365 ngày của nó.

Theo nhà phân tích, trong lịch sử, mức thấp của Puell Multiple đã báo hiệu mức đáy của thị trường, cho thấy các điểm mua tối ưu và tiềm năng cho một đợt tăng giá sắp tới.

Theo nhà phân tích, việc tăng dần hệ số này từ mức thấp có thể được hiểu là làm giảm áp lực bán và tăng lợi nhuận cho các thợ đào, có thể phù hợp với khả năng bắt đầu một chu kỳ tăng giá.

Do đó, nhà phân tích cho rằng các giá trị hiện tại của NUPL, Tỷ lệ MVRV và Puell Multiple đều gợi ý rằng thị trường gấu đối với Bitcoin có thể đang suy yếu và đang bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc điều chỉnh giá luôn có thể xảy ra và các yếu tố kinh tế khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thị trường.

Các nhà phân tích Deribit tuyên bố khả năng có đợt tăng mạnh là mong manh


Source link