Ứng dụng nhắc người bệnh dùng thuốc đúng liều

Ứng dụng MediFind hỗ trợ người bệnh đang sử dụng thuốc, nhắc nhở họ dùng đúng liều lượng, phù hợp đơn thuốc của bác sĩ…

Các tính năng:

– Giúp người bệnh biết được liều lượng kháng sinh trên đơn thuốc của mình, từ đó có thể đưa ra quyết định sử dụng hoặc đổi thuốc kháng để phù hợp hơn với tình trạng bệnh của mình. Thời gian phản hồi nhanh, chỉ cần qua vài bước chụp hình, người bệnh có thể nhận được tình trạng về đơn thuốc của mình.

Minh họa ứng dụng MediFind. Ảnh: Healthtect.solution

Minh họa ứng dụng MediFind. Ảnh: Healthtect.solution

– Giúp những người đang sử dụng thuốc hàng ngày để tâm hơn tới vấn đề kháng thuốc để từ đó sử dụng liều lượng thuốc phù hợp hơn.

– Có thể lưu lại những đơn thuốc cũ để theo dõi quá trình điều trị, giúp người dùng biết được việc sử dụng thuốc có thực sự hiệu quả với bệnh của mình không

– Nhắc nhở người dùng sử dụng thuốc đúng liều lượng, phù hợp với đơn thuốc của bác sĩ.Source link