Trong khi Bitcoin giảm, cá voi lợi dụng cơ hội để mua altcoin này

BLUR, mã thông báo của thị trường NFT Blur, đã phân kỳ tích cực khỏi Bitcoin và thị trường. Nó đã tăng 21% trong 24 giờ qua.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý với chính phủ Hoa Kỳ trong vụ kiện. Là một phần của thỏa thuận này, CZ đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.

Mặc dù có sự sụt giảm chung về Bitcoin (BTC) và các altcoin sau các sự kiện, một số altcoin đã tìm cách tạo ra sự khác biệt tích cực so với thị trường.

Một trong những altcoin này là BLUR, token của thị trường NFT Blur.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, BLUR đã tăng 22,7% trong 24 giờ qua. Lý do đằng sau sự gia tăng này, BLUR thông báo rằng việc phân phối airdrop mùa 2 đã hoàn tất.

Ngoài ra, người ta thấy rằng việc tăng lượng mua BLUR đã hỗ trợ cho việc tăng giá. 

Các nhà phân tích nhận thấy 19 địa chỉ khác nhau đã mua BLUR vào thời điểm này, Lookonchain cho biết những địa chỉ này đã mua 51,3 triệu BLUR trị giá 21 triệu đô la sau đợt airdrop.

“BLUR đang phát triển mạnh mẽ sau đợt airdrop mùa 2!

“Sau đợt airdrop mùa 2, 19 địa chỉ đã mua 51,3 triệu BLUR trị giá 21 triệu USD.”

Giá BLUR tiếp tục giao dịch ở mức 0,4427 USD.

Nhà tạo lập thị trường Wintermute chuyển số atcoin lớn lên các sàn giao dịchSource link