TP HCM muốn bổ sung thêm hơn 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách làm nhà ở xã hội

  

Sở Xây dựng TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND Thành phố về kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch đã được phê duyệt thì không có chỉ tiêu nhà ở công vụ, nên cũng không bố trí nguồn vốn ngân sách.

Cũng theo kế hoạch, dự kiến nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng  nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước chiếm 5% trong tổng số vốn dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tức khoảng 1.177 tỷ đồng, chủ yếu là để giải quyết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, không thể đi thuê, mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Trong khi đó, theo Chương trình Phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021 – 2030 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ- HĐND ngày 8/7/2022 thì chỉ tiêu nhà ở công vụ giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển khoảng 1.400 m2 sàn nhà ở công vụ.

 

 TP HCM muốn tăng nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội. Ảnh TCDN.

Cũng theo chương trình này, nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội dự kiến khoảng 3.770 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và khoảng 8.640 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 nhằm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, cho thuê mua (bao gồm cả nhà ở xã hội cho công nhân).

Do vậy, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất điều chỉnh dự kiến nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội từ khoảng 1.177 tỷ đồng thành khoảng 3.770 tỷ đồng; Bổ sung vốn ngân sách để phát triển nhà ở công vụ khoảng 326 tỷ đồng vào kế hoạch phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2025.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, thực hiện theo Kế hoạch phát triển nhà ở  giai đoạn 2021-2025, Thành phố có 195 dự án đang triển khai (148 dự án nhà ở thương mại và 47 dự án nhà ở xã hội); có 317 vị trí dự án phát triển nhà ở (283 vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại và 34 vị trí dự kiến phát triển nhà ở xà hội, nhà lưu trú công nhân).

Tuy nhiên từ năm 2021 đến tháng 6/2023, chỉ có 43 dự án nhà ở hoàn thành (42 dự án nhà ở thương mại và 01 dự án nhà ở xã hội), chiếm 22% tổng số dự án nhà ở đang triến khai. Do đó cũng cần bổ sung nguồn cung dự án nhà ở để tăng tính khả thi cho việc thực hiện chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt.

Tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội tại TP HCM

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo tháo gỡ 5 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, đối với Dự án chung cư Lê Thành Tân Kiên (giai đoạn 1), huyện Bình Chánh, UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương rà soát, căn cứ quy định pháp luật hoàn chỉnh nội dung tham mưu về điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 liên quan đến dự án, báo cáo UBND TP trước 31/8.

UBND huyện Bình Chánh được giao khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án này theo đúng quy định.

Đối với Dự án chung cư Lê Thành Tân Tạo 2, quận Bình Tân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường giao văn phòng UBND TP tổng hợp hồ sơ trình UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương về điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 liên quan đến dự án theo quy định, trước ngày 31/8. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư được giao rà soát, căn cứ quy định pháp luật xử lý các nội dung liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo đúng quy định.

Đối với Dự án Chung cư Tanimex, quận Bình Tân,  Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với quận Bình Tân căn cứ quy định pháp luật xử lý dứt điểm các nội dung vướng mắc về điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 liên quan đến dự án.

Giao Sở Kế hoạch Đầu tư xử lý các nội dung liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo đúng quy định; thực hiện trước ngày 12/9 đối với Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh phục vụ tái định cư cho dự án Rạch Xuyên Tâm.

Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành, quận 12 và  dự án nhà ở xã hội tại khu đất phường Tân Thới Nhất, quận 12. UBND TP giao Sở Xây dựng rà soát, nghiên cứu hình thức đầu tư xây dựng dự án mang tính khả thi, phù hợp quy định pháp luật; báo cáo, tham mưu UBND TP trước ngày 5/9.

 


Nguồn tham khảo