Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Cần kế hoạch rõ ràng, mục tiêu cụ thể


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần phải có một kế hoạch rõ ràng, các mục tiêu cụ thể…

Doanh nghiệp “chạy đua” áp dụng kinh tế tuần hoàn - Ảnh 1.

Nhằm thúc đẩy thực hiệnkinh tế tuần hoàntại Việt Nam, hôm 16/11, Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023 với chủ đề “Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện kinh tế tuần hoàn” vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế đã tham dự.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần phải có một kế hoạch rõ ràng, các mục tiêu cụ thể; đồng thời, cần phải có một hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình gắn với trách nhiệm của các thành phần trong nền kinh tế. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, các tổ chức và từng người dân tham gia thực hiện.

Các đối tác trong nước và quốc tế đã thảo luận về Dự thảo của kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn cũng như lộ trình triển khai. Ngay sau phiên toàn thể là các phiên chuyên đề với nhiều nội dung như tiếp cận cơ chế tài chính thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn sẽ cung cấp một chiến lược cụ thể để chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam.


Theo VTVSource link