Thành viên Quốc Hội Đức đề xuất đưa BTC thành tiền tệ hợp pháp

Chính quyền Đức tịch thu 543 Bitcoin

Một thành viên của Quốc hội Đức đã khởi xướng một nghiên cứu công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức ở Đức.

Joana Cotar, thành viên của Quốc hội Liên bang Đức, gần đây đã tuyên bố ủng hộ việc Bitcoin được công nhận là tiền tệ chính thức ở Đức.

Tuyên bố này đã được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, trong đó Cotar thảo luận về mục tiêu đặt Bitcoin vào trung tâm tài chính Đức.

Cotar đã công bố ý định tiến hành “đánh giá sơ bộ” để tạo ra một khuôn khổ pháp lý chính thức công nhận Bitcoin. 

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường pháp lý cân bằng. Ông nói: “Điều này bao gồm việc đảm bảo an ninh pháp lý cho các công ty và công dân”.

Cách tiếp cận của Cotar giải quyết các rủi ro tiềm ẩn như rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp khác thường liên quan đến việc sử dụng BTC. 

Cotar cho biết: “Chúng tôi cần khuyến khích các khía cạnh tự do của Bitcoin”, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền riêng tư, các tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ và cách tiếp cận quy định để tránh những hạn chế quá mức.

 Ông nói: “Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là thành lập một ủy ban Bundestag chính thức công nhận sự khác biệt về công nghệ giữa Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác và chủ yếu đề cập đến tầm quan trọng của Bitcoin đối với xã hội của chúng ta”.

Cotar nhấn mạnh rằng sáng kiến ​​của ông chỉ dành cho BTC chứ không phải dành cho tiền điện tử nói chung.

Đức là thiên đường cho các nhà đầu tư tiền điện tử với thuế suất 0%


Source link