Suy nghĩ lại về tỷ lệ thống trị của Bitcoin ở mức 51%


Theo truyền thống, tỷ lệ thống trị thị trường của Bitcoin (BTC.D) được coi là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh thị trường của nó. Hiện tại, số liệu này đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trên 51%.

bitcoin

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin | Nguồn: CoinMarketCap

Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn cho thấy khái niệm “tỷ lệ thống trị của Bitcoin” có thể không mang lại nhiều thông tin như người ta tưởng, đặc biệt là khi xem xét động lực rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử.

Tỷ lệ thống trị: Một chỉ báo Bitcoin gây hiểu lầm?

Thuật ngữ “tỷ lệ thống trị của Bitcoin” đề cập đến tỷ trọng của BTC trong tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử. Mặc dù nhìn bề ngoài, nó dường như phản ánh sức mạnh thị trường của BTC, nhưng số liệu này phần lớn thể hiện hoạt động giao dịch giữa Bitcoin và ETH, tiền điện tử lớn thứ hai và altcoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường.

Động lực này có thể bóp méo sự thống trị được nhận thức của Bitcoin, đặc biệt là khi những thay đổi lớn xảy ra trong cặp giao dịch ETH/BTC.

“Tỷ lệ thống trị” hoặc thị phần của ETH trên thị trường tiền điện tử vẫn tương đối ổn định trong vài năm qua khoảng 17% – trong khi mối quan hệ dường như nghịch đảo giữa BTC.D và ETH/BTC được thể hiện rõ trong biểu đồ bên dưới.

bitcoin

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (xanh) và ETH/BTC (cam) | Nguồn: TradingView

Vai trò ca stablecoin và ngun vn “bên l

Phức tạp hơn nữa về tỷ lệ thống trị của Bitcoin là vai trò của các stablecoin như USDT, “altcoin” lớn thứ hai theo tỷ lệ thống trị thị trường ở mức khoảng 6,3% hiện nay.

Tăng trưởng vốn hóa thị trường của USDT thường không phải là kết quả trực tiếp của hoạt động thị trường tiền điện tử mà là dòng vốn vào, có thể được gọi là vốn “bên lề” — các quỹ về cơ bản bằng đô la và thường chờ đợi để tham gia thị trường không sớm thì muộn.

Do đó, vốn hóa thị trường ngày càng tăng của các stablecoin như USDT không nhất thiết phản ánh khoản đầu tư vào các coin mà là sự sẵn sàng của các nhà đầu tư trong việc tham gia hoặc phòng ngừa rủi ro tiếp xúc với tiền điện tử của họ.

Trong khi đó, tỷ trọng của các coin khác không phải Bitcoin, ETH hay USDT chỉ ở mức khoảng 25% và giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm là 35% vào năm 2022.

“Sc mnh” Bitcoin hay động lc th trường Ethereum?

Trong suốt năm 2023, câu chuyện về tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã thay đổi. Mặc dù dường như đã lấy lại được sự thống trị vào đầu năm, nhưng điều này phản ánh nhiều hơn về động lực giao dịch ETH/BTC thay vì chuyển động tổng thể của thị trường.

Tương tự như vậy, những khoảnh khắc khi sự thống trị của Bitcoin dường như suy yếu dần (như khi bản nâng cấp Shapella ảnh hưởng đến giá ETH) là dấu hiệu của chuyển động trên thị trường Ethereum hơn là sụt giảm “sức mạnh” thị trường chung của Bitcoin.

Cuối cùng, biểu đồ thống trị có thể không phải là thước đo chính xác để hiểu vị trí của Bitcoin trên thị trường. Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cặp giao dịch ETH/BTC và USDT, số liệu này mang đến một cái nhìn hạn hẹp về thị trường.

Điều quan trọng là phải xem xét cách tiếp cận đa sắc thái hơn đối với các số liệu thị trường bao gồm bản chất nhiều mặt của các hoạt động đầu tư và chuyển động của thị trường tiền điện tử.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo CointelegraphSource link