“Rút tiền của bạn trong vòng một tháng”

– Advertisement –

Tài chính phi tập trung hiện là ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ USD

Giao thức DeFi Sense Finance đã công bố quyết định ngừng sử dụng Sense Protocol sau 18 tháng hoạt động và mở nguồn giao diện người dùng (UI) cho cộng đồng sử dụng.

Công ty đã kêu gọi người dùng rút toàn bộ số tiền còn lại trước ngày 1 tháng 12 năm 2023.

– Advertisement –

Sau ngày này, Sense Finance sẽ không lưu trữ giao diện cnữa và sẽ mã nguồn mở để sử dụng bên ngoài và cộng đồng.

Trong tuyên bố của mình, nhóm Sense Core tuyên bố rằng họ sẽ ngừng đóng góp cho các phiên bản hiện tại và tương lai của Sense Protocol. 

Lý do tắt giao thức là vì các nhà phát triển cảm thấy rằng môi trường DeFi hiện tại thiếu nhu cầu về tỷ giá cố định cần thiết để thị trường phát triển mạnh mẽ.

Vào thời kỳ đỉnh cao, nền tảng này có tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 1 triệu USD. Họ đã nhận được khoản đầu tư 5 triệu USD từ một số nhà đầu tư, bao gồm cả Dragonfly. Sau thông báo, hầu hết người dùng đã rút tiền, giảm tổng giá trị bị khóa trên nền tảng xuống còn 56.000 USD.

Hoạt động rửa tiền điện tử & Defi đạt kỷ lục 7 tỷ USD


Source link