Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% cho năm 2024


DNVN – Chiều 9/11, với gần 90,5% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-4.730 USD.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đặt chỉ tiêu năm 2024, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP là 24,1-24,2%; tốc độ tăng năng suất lao động 4,8-5,3%. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn năm 2023, lần lượt 1,3-1,6% và 0,2-0,7%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, kịch bản GDP năm 2024 được đưa ra trên cơ sở tính tới các yếu tố thuận lợi, khó khăn và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia có tác động lan tỏa đang được đẩy nhanh đưa vào khai thác.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đặt chỉ tiêu năm 2024, tăng trưởng GDP ở mức 6-6,5%.

Mức tăng trưởng đó cũng được tính trên cơ sở GDP năm nay dự kiến đạt trên 5%. Mức tăng năm sau 6-6,5% thể hiện quyết tâm của Chính phủ tiếp tục phục hồi, phát triển bền vững kinh tế, xã hội.

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục phức tạp, khó lường, sẽ ảnh hưởng tới công nghiệp chế biến, chế tạo do thị trường thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, thiếu đơn hàng. Về lao động, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ kéo theo chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế nhưng với tốc độ chậm.

Từ cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đưa ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và lao động năm 2024 thấp hơn năm 2023 là phù hợp.

Để đạt được các mục tiêu trên, cơ quan thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động hơn trong điều hành. Chính phủ cần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cần điều hành linh hoạt và mở rộng hợp lý, có trọng điểm chính sách tiền tệ, tài khóa. Thị trường tiền tệ, tín dụng cần bảo đảm ổn định; phấn đấu giảm tiếp lãi suất, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn và tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Nghị quyết cũng lưu ý cần hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ khó khăn để phục hồi phát triển ổn định các thị trường như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, lao động. Bỏ những dự án không thật sự cần thiết để tránh dàn trải, lãng phí.

Cùng với đó, Chính phủ cần đẩy nhanh đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tới 2025, nhất là xử lý các ngân hàng yếu kém. Trong lĩnh vực đầu tư công, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải ngân từ đầu năm, tăng phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn cho phép. Chính phủ tiếp tục miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cơ cấu lại nợ và đưa ra các chính sách phù hợp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.


Hà AnhSource link