Polygon triển khai các hợp đồng token POL mới trên Ethereum


Khi giải pháp mở rộng quy mô đa chain tiếp tục triển khai roadmap đã cập nhật, hôm nay Polygon cuối cùng cũng đã triển khai các hợp đồng cho token POL mới của mình trên Ethereum.

Polygon

Hợp đồng token là một loại hợp đồng thông minh có hồ sơ và tiện ích hỗ trợ token, như nguồn cung và ai nắm giữ số dư.

POL sẽ thay thế token MATIC hiện tại của mạng. Mạng sẽ không hỗ trợ hai token. Do đó, holder MATIC sẽ có 4 năm để chuyển phần nắm giữ của họ sang token mới.

Token POL được công bố lần đầu tiên vào tháng 7 và dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp mạng nói chung.

Ban đầu được ra mắt như một mạng PoS để giúp Ethereum mở rộng quy mô, Polygon cung cấp một loạt các giải pháp công nghệ khác nhau, bao gồm blockchain dành riêng cho ứng dụng và mạng dựa trên Ethereum Virtual Machine (EVM) zero-knowledge (không kiến thức-ZK).

Các blockchain dành riêng cho ứng dụng đề cập đến các mạng được tối ưu hóa cho một trường hợp sử dụng cụ thể, chẳng hạn như game hoặc stablecoin và thậm chí có thể có tiền điện tử riêng.

Giải pháp thứ hai là giải pháp mở rộng phổ biến hơn và tham gia vào một loạt các giải pháp mở rộng quy mô dành riêng cho ZK như zkSync Era, Starknet và Linea.

Để giúp bảo mật tất cả các mạng này, token POL sẽ cho phép người dùng stake phần nắm giữ của họ trên bao nhiêu chain tương thích mà họ muốn.

Điều này có nghĩa là ngay sau khi họ gửi phần nắm giữ của mình, họ sẽ bắt đầu kiếm được phần thưởng từ giao thức và phí giao dịch trên mỗi chain đã stake.

Về những gì sẽ diễn ra tiếp theo trong roadmap, Polygon gợi ý về việc chuyển chain PoS của mình sang zkRollup thuần túy cũng như giới thiệu tiêu chuẩn về khả năng tương tác mới cho các chain khác nhau của mình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo DecryptSource link