Polygon Labs công bố chương trình tài trợ trị giá 85 triệu đô la để tăng cường phát triển ứng dụng Theo Investing.com


© Reuters

Polygon Labs, nhà cung cấp hàng đầu mạng layer 2 của , đã khởi xướng một chương trình tài trợ đáng kể ngay hôm nay, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng của nó. Công ty đã phân bổ 110 triệu token MATIC, tương đương 85 triệu USD, cho các dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), chơi game và truyền thông xã hội.

Chương trình tài trợ được cấu trúc để phục vụ cho cả các dự án giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Các khoản tài trợ trực tiếp lên tới 2 triệu MATIC (1,55 triệu USD) dành cho các dự án trưởng thành. Mặt khác, các sáng kiến giai đoạn đầu có thể nộp đơn xin tài trợ bậc hai. Mô hình tài trợ độc đáo này cho phép phân bổ quỹ dựa vào cộng đồng, do đó thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện và dân chủ hơn đối với việc phân phối nguồn lực.

Bằng cách đưa ra sáng kiến này, Polygon Labs đang tăng cường nỗ lực để trở thành nhà cung cấp công nghệ ưa thích để xây dựng các mạng lớp 2 trong hệ sinh thái blockchain của Ethereum. Các mạng lớp 2 như Polygon rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng mở rộng của các blockchain lớp 1 bằng cách giảm bớt tắc nghẽn giao thông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh, nơi các công ty như Polygon Labs và Kraken tranh giành sự thống trị trong không gian công nghệ blockchain bằng cách thu hút các nhà phát triển và các bên liên quan chính trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link