Phí giao dịch Bitcoin đạt mức cao nhất trong sáu tháng, vượt xa Ethereum Theo Investing.com


© Reuters.

Được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với Ordinals NFT, phí giao dịch Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, làm lu mờ thu nhập phí giao dịch của lần đầu tiên sau ba năm. Dữ liệu từ IntoTheBlock cho thấy sự gia tăng đáng kể về phí trong cả khoảng thời gian một và ba tháng. Mặc dù các khoản phí này vẫn thấp hơn mức đỉnh vào ngày 8 tháng 5 và mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm 2017, sự gia tăng này là một sự thay đổi quan trọng đối với các thợ đào Bitcoin. Khi họ dự đoán phần thưởng giảm từ sự kiện giảm một nửa sắp tới, phí giao dịch tăng lên mang lại khoản bồi thường tiềm năng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link