Phát huy hiệu quả gói hỗ trợ tài khóa


Các gói hỗ trợ tài khóa đã giúp các doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả.

Thu ngân sách nhà nước năm nay có thể đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh đã thực hiện nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thời gian nộp đối với nhiều loại thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất. Đây là một trong những đánh giá chính về triển vọng kinh tế đất nước tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, cácgói hỗ trợtài khóa đã giúp các doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này cũng khiến ngành tài chính phải khai thác thêm nhiều nguồn thu mới để bù đắp phần giảm thu ngân sách.

Từ năm 2020 – 2023, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương đã nộp trên 2.700 tỷ đồng tiền thuế. Các chính sách miễn giảm, hoãn tiền thuế, tiền thuê đất của Quốc hội và Chính phủ đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực, từng bước lấy lại đà phát triển.

Phát huy hiệu quả gói hỗ trợ tài khóa - Ảnh 1.

“Có được hỗ trợ đó thì dòng tiền cũng như công việc sản xuất kinh doanh của chúng tôi được đảm bảo. Đến bây giờ, khó khăn đã phần nào vượt qua và chúng tôi tiếp tục đóng góp thuế tốt hơn nữa”, bà Đỗ Thị Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, cho biết.

4 năm qua, tổng quy mô các gói hỗ trợ về tài khóa đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua lên đến 700.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng vừa ban hành thông tư giảm 35 khoản phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm nay với số tiền lên tới 700 tỷ đồng.

Tuy vậy, thu ngân sách vẫn đạt kết quả cao, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và có nguồn chi cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

“Điều này đã giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên phải tăng thu ngân sách ở những lĩnh vực còn tiềm năng mà từ nhiều năm nay chưa khai thác hết, như thu từ sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, thu thuế từ bất động sản, khuyến khích lấy hóa đơn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xem xét cho giảm thuế giá trị gia tăng 2% và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu trong năm 2024; đồng thời tiếp tục rà soát giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như đã áp dụng trong năm nay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước.


Theo VTVSource link