Phát hiện pool khai thác Bitcoin lọc giao dịch


Một phân tích gần đây của nhà phát triển và nhà phân tích onchain 0xB10C đã tìm ra những phát hiện hấp dẫn trong mạng Bitcoin. Tập trung vào quy trình lựa chọn giao dịch của pool khai thác, nghiên cứu tiết lộ một số giao dịch nhất định từ các địa chỉ bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt không có trong các block. Thông tin chi tiết này đặt ra câu hỏi về hoạt động của các pool khai thác và ảnh hưởng của họ đối với chất lượng chống kiểm duyệt của mạng.

Nghiên cứu nêu bật vấn đề kiểm duyệt tiềm ẩn trong mạng Bitcoin

Cuộc điều tra của 0xB10C được trình bày chi tiết trong một báo cáo toàn diện, xem xét kỹ hoạt động của các pool khai thác Bitcoin nổi bật nhất hiện nay. Nghiên cứu tập trung vào 6 giao dịch cụ thể liên quan đến các địa chỉ bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt.

Phân tích này là một phần trong dự án rộng hơn về miningpool-observer (nhà quan sát pool khai thác) của nhà phát triển này, nhằm phát hiện các trường hợp trong đó pool khai thác Bitcoin không bao gồm các giao dịch mà họ đang khai thác. Các phát hiện này cho thấy mô hình lọc giao dịch, một phương pháp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tính chất phi tập trung của mạng.

Vào tháng 9 và tháng 10/2023, miningpool-observer của 0xB10C đã báo cáo 6 block thiếu giao dịch bị OFAC xử phạt. Các giao dịch này đặc biệt vắng mặt trong các block được khai thác bởi ba pool khác nhau: Viabtc, Foundry USA và F2pool.

Nghiên cứu đã phân tích tỉ mỉ các mô hình giao dịch và thành phần block để hiểu liệu những thiếu sót này là hành động sàng lọc có chủ ý hay kết quả ngẫu nhiên dựa trên các yếu tố khác như phí giao dịch hoặc thời gian truyền.

bitcoin

Nguồn: 0xB10C

“[A] So sánh giao dịch xử phạt bị thiếu trong block 810.727 của F2pool với giao dịch bổ sung được bao gồm. Giao dịch bổ sung lớn hơn 3 vBytes”, 0xB10C cho biết.

Báo cáo kết luận rằng các giao dịch bị thiếu trong các block do Viabtc và Foundry khai thác có thể là “nhận diện sai” chứ không phải do sàn lọc có chủ ý. Tuy nhiên, các giao dịch bị thiếu trong các block của F2pool không như vậy.

Sau khi kiểm tra chi tiết, 0xB10C suy ra những giao dịch này có thể đã bị F2pool sàng lọc. Quan sát đặc biệt đáng chú ý vì nó cho thấy sự sai lệch so với tiêu chuẩn bao gồm giao dịch của các pool khai thác và tình trạng tuân thủ các lệnh trừng phạt của OFAC Hoa Kỳ.

0xB10C xác nhận các giao dịch đã được các thợ mỏ khác tiếp nhận”

Phân tích của 0xB10C đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật về quy mô giao dịch, phí và phân bổ không gian block. Nhà phát triển lưu ý:

“Mỗi node có tập hợp giao dịch hợp lệ riêng. Pool cũng có thể ưu tiên các giao dịch mà họ nhận được khoản thanh toán ngoài phạm vi. Tuy nhiên, họ cũng có thể hạ cấp ưu tiên hoặc lọc các giao dịch”.

Tuyên bố này nhấn mạnh sự phức tạp của việc lựa chọn giao dịch trong mạng Bitcoin và quyền tự chủ của các pool khai thác trong việc quyết định những giao dịch nào sẽ được đưa vào block của họ. Ý nghĩa của nghiên cứu là rất quan trọng đối với hệ sinh thái Bitcoin.

Nó đặt ra câu hỏi về mức độ phân cấp và khả năng chống kiểm duyệt trong mạng. Mặc dù hành động của một pool duy nhất có thể không làm thay đổi đáng kể khả năng chống kiểm duyệt tổng thể của mạng, nhưng nó đã đặt ra một tiền lệ.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát liên tục các hoạt động lựa chọn giao dịch của pool khai thác để đảm bảo tính toàn vẹn và các nguyên tắc nền tảng của mạng Bitcoin. Sau khi phát hành báo cáo, 0xB10C cho biết cuối cùng tất cả các giao dịch chuyển tiền mà OFAC gắn cờ đều đã được “các thợ mỏ khác tiếp nhận”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo News BitcoinSource link