OKX thông báo hủy niêm yết 17 cặp Altcoin

– Advertisement –

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu OKX thông báo rằng một số cặp giao dịch altcoin không đáp ứng tiêu chí đã bị hủy niêm yết.

Trong khi Bitcoin và altcoin tăng giá thì tin tức hủy niêm yết lại đến từ sàn giao dịch tiền điện tử OKX.

– Advertisement –

OKX tuyên bố rằng một số cặp giao dịch altcoin đã bị hủy niêm yết vì không đáp ứng các tiêu chí.

Trong tuyên bố của OKX, các cặp giao dịch altcoin này là FODL/USDT, CHE/USDT, INT/BTC, INT/USDT, PNK/USDT, MXT/USDT;

Ngoài ra còn có SSV/USDC, DOT/ETH, COMP/BTC, UNI/ETH, KNC/BTC, ANT/BTC, MKR/ETH, XRP/OKB, CRV/ETH, LTC/OKB, SUSHI/ETH.

“Để đảm bảo môi trường giao dịch giao ngay mạnh mẽ, chúng tôi liên tục theo dõi hiệu suất của tất cả các cặp giao dịch được niêm yết và thường xuyên xem xét các thuộc tính niêm yết của chúng.

Dựa trên phản hồi từ người dùng và Nguyên tắc hủy niêm yết mã thông báo OKX, chúng tôi sẽ hủy niêm yết một số cặp giao dịch không đáp ứng tiêu chí niêm yết của chúng tôi.

Các cặp giao dịch bị hủy niêm yết theo thứ tự ngày hủy niêm yết như sau:

FODL/USDT, CHE/USDT, INT/BTC, INT/USDT, PNK/USDT, MXT/USDT vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 08:00 – 08:30 UTC;

SSV/USDC, DOT/ETH, COMP/BTC, UNI/ETH, KNC/BTC, ANT/BTC, MKR/ETH, XRP/OKB, CRV/ETH, LTC vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 08:00 – 08:30 UTC.

Chúng tôi khuyên người dùng nên hủy đơn đặt hàng cho các cặp giao dịch này trước khi hủy niêm yết chúng. “

OKX giảm số lượng altcoin cung cấp cho Vương quốc Anh xuống khoảng 40Source link