NYDFS thắt chặt các quy định về tiền ảo cho các công ty VC Theo Investing.com


© Reuters

Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (DFS) đã cập nhật khung pháp lý cho các doanh nghiệp tiền ảo (VC), đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt mà các công ty đầu tư mạo hiểm phải tuân theo khi giao dịch bằng tiền kỹ thuật số. Động thái này nhằm tăng cường quản trị và tuân thủ trong ngành.

  • Hôm thứ Hai, DFS yêu cầu các thực thể VC thiết lập các chiến lược ban đầu để xử lý các giao dịch tiền xu tuân thủ các tiêu chuẩn nâng cao này, bao gồm các quy trình quản trị nghiêm ngặt và quy trình xem xét tuân thủ mạnh mẽ.- Trước khi tự chứng nhận danh sách tiền xu, các công ty phải tiến hành đánh giá rủi ro giải quyết một loạt các rủi ro. Có được sự chấp thuận trước của DFS là một bước bắt buộc trong thủ tục này.- Đến thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023, các công ty VC dự kiến sẽ tham gia thảo luận với DFS về các chiến lược hủy niêm yết dự thảo của họ.- Trước mắt, vào thứ Tư, ngày 31 tháng 1 năm 2024, các thực thể VC phải có chính sách hủy niêm yết cuối cùng được DFS xem xét và phê duyệt để đảm bảo tuân thủ liên tục các quy định.

Ngoài những yêu cầu này, kể từ hôm nay, các thực thể như Gemini và Robinhood có nghĩa vụ phải có các thủ tục được DFS phê duyệt để niêm yết và hủy niêm yết tiền điện tử. Các quy trình này nên bao gồm các giao thức an toàn và các biện pháp bảo vệ khách hàng phù hợp với mô hình kinh doanh riêng của từng thực thể. Một quá trình xem xét tiền xu toàn diện là bắt buộc, có tính đến các tính năng cụ thể của từng đồng tiền.

Bản cập nhật này tuân theo Hướng dẫn trước do DFS ban hành vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, trong đó nêu ra những kỳ vọng ban đầu đối với các doanh nghiệp tiền ảo. Cho đến khi phê duyệt cuối cùng về chính sách hủy niêm yết của họ, các thực thể VC bị giới hạn chỉ liệt kê một vài mã thông báo được chọn từ danh sách xanh — đã giảm từ hơn hai mươi mã thông báo xuống chỉ còn tám, bao gồm cả . Hạn chế này nhấn mạnh cam kết của DFS trong việc duy trì một thị trường tiền ảo an toàn và tuân thủ ở bang New York.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link