Những người nắm giữ Bitcoin cho thấy khả năng phục hồi trong bối cảnh tăng trưởng giá hàng năm 65% Theo Investing.com


© Reuters.

Mức tăng ấn tượng hàng năm của là hơn 65% đang thúc đẩy tâm lý tăng giá trong thị trường tiền điện tử, theo báo cáo của Bitfinex Alpha ngày hôm nay. Những người nắm giữ dài hạn (LTH) của tài sản kỹ thuật số đang thể hiện sự kiên định, như được chỉ ra bởi số liệu Coin Days Destroyed (CDD) đang giảm dần, đo lường hoạt động kinh tế của mạng Bitcoin.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tính thanh khoản bên bán thấp và giảm hoạt động bán giữa những người nắm giữ Bitcoin lớn, những người có 1.000-10.000 trong ví của họ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư này đang mong đợi tăng trưởng giá nhiều hơn hoặc cảm thấy thoải mái với việc giữ Bitcoin của họ trong thời gian dài hơn. Chỉ số Dải giá trị đầu ra đã chi tiêu (SOVB) cho các ví này đang giảm, cho thấy hoạt động giảm và tâm lý thị trường có khả năng tăng giá.

Ngược lại, những người nắm giữ Bitcoin nhỏ hơn, những người có 10-100 BTC trong ví, đang góp phần gây áp lực bán. Tuy nhiên, áp lực này đã có tác động hạn chế trong thời gian gần đây và phù hợp với giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Chỉ số SOVB cho các ví này cho thấy sự gia tăng, cho thấy sự gia tăng trong hoạt động bán.

Ưu đãi đặc biệt gần đây của Binance là miễn phí 100 đô la và giảm phí có thể kích thích nhiều hoạt động giao dịch hơn trên thị trường. Bất chấp những lời đề nghị này và áp lực bán gia tăng từ những người nắm giữ nhỏ hơn, thị trường Bitcoin vẫn mạnh mẽ và kiên cường, thể hiện niềm tin vào đề xuất giá trị và tiềm năng trong tương lai của nó.

Các mô hình thị trường tổng thể phù hợp với các giai đoạn ban đầu của thị trường tăng giá, cho thấy rằng những người nắm giữ Bitcoin lớn có thể mong đợi tăng trưởng giá nhiều hơn hoặc chuẩn bị kéo dài thời gian nắm giữ của họ. Điều này phù hợp với giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá và phản ánh sự lạc quan về tiềm năng tương lai của Bitcoin.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link