Những lưu ý khi doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số?


DNVN – Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội đã và đang được chính quyền thành phố tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy vậy, muốn chuyển đổi số thành công, tự thân mỗi doanh nghiệp không những phải tìm hướng đi cho mình mà còn cần phải hết sức thận trọng, lưu ý trong quá trình thực hiện.

Vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi đẩy mạnh chuyển đổi số?

Tăng cường nhận thức về văn hóa số: Chuyển đổi số cần có sự hỗ trợ và tham gia tích cực của người lao động trong doanh nghiệp, do đó cần tăng cường xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp cũng như nâng cao trình độ, nhận thức về số hóa của nhân viên.

Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức: Đẩy mạnh chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải có những điều chỉnh tương ứng trong cơ cấu tổ chức, như thành lập các bộ phận phụ trách kỹ thuật số chịu trách nhiệm quản lý và thúc đẩy các dự án chuyển đổi số.

Tăng cường bảo vệ an toàn dữ liệu: Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn tương ứng cho các công tác thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu để bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp.

Xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số: Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết lập mối quan hệ hợp tác kỹ thuật số tốt với nhà cung cấp, khách hàng, đối tác, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái kỹ thuật số và có được sự trao đổi số hóa hiệu quả.

Không ngừng đổi mới và hoàn thiện: Chuyển đổi số là một quá trình không ngừng đổi mới và hoàn thiện, do vậy doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số để thích ứng với xu thế thị trường đang thay đổi cũng như xu hướng số hóa hiện đại.

Tóm lại, chuyển đổi số là một quá trình làm thay đổi toàn diện và sâu sắc, đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh, hoàn thiện về nhiều mặt như chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, văn hóa kinh doanh, áp dụng công nghệ… nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kinh doanh, năng lực cạnh tranh và sức sáng tạo của doanh nghiệp.


Phương AnhSource link