Nhật Bản thông qua khuôn khổ cải cách thuế tiền điện tử


Chính phủ Nhật Bản đã thông qua khuôn khổ cải cách thuế tiền điện tử cho năm tài chính 2024 tại cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 22 tháng 12. Khuôn khổ này đi kèm một sự điều chỉnh lớn ảnh hưởng đến các công ty nắm giữ tài sản tiền điện tử.

Theo thay đổi này, các công ty sở hữu tiền ảo do bên thứ ba phát hành không còn phải chịu thuế định giá hạch toán theo giá trị thị trường cuối kỳ.

Giảm bớt gánh nặng thuế

Hơn nữa, điều này có nghĩa là, tương tự như cách các nhà đầu tư cá nhân bị đánh thuế, các doanh nghiệp sẽ chỉ nộp thuế đối với số tiền họ kiếm được từ việc bán tiền ảo và token. Ngoài ra, mục đích của sự thay đổi này là giúp các công ty dễ dàng nộp thuế đối với tài sản tiền điện tử mà họ sở hữu và vận hành.

Cách tính giá trị thị trường cuối kỳ của Luật Thuế Doanh nghiệp Nhật Bản có thể thay đổi do sự điều chỉnh này. Trước đây, các công ty sẽ báo cáo kết quả tài chính của họ trong năm tài chính bằng cách trừ giá trị sổ sách của việc nắm giữ tiền điện tử khỏi giá trị thị trường của họ. Giả sử tài sản được giữ liên tục, chính sách mới không bao gồm giá trị tính theo thị trường này.

Hiệp hội doanh nghiệp tài sản tiền điện tử Nhật Bản (JCBA) đã yêu cầu thay đổi thuế này vào năm 2024 và đây là một cách để thực hiện. Sự thay đổi này sẽ giúp các công ty địa phương sử dụng công nghệ blockchain phát triển mạnh, cũng như mang lại các sáng kiến ​​từ khắp nơi trên thế giới.

Các loại tiền ảo duy nhất không phải chịu thuế định giá hạch toán theo giá trị thị trường trong đợt cải tổ thuế năm ngoái là tiền do chính các công ty phát hành. Tuy nhiên, việc sửa đổi năm nay đã được thúc đẩy bởi nhu cầu công bằng ngày càng tăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Anie

Theo ThenewscryptoSource link