Nhà tạo lập thị trường phổ biến đã công bố đầu tư vào một altcoin mới

Hàng loạt altcoin đang "nhấp nháy" tín hiệu mua

Velo Labs thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư 10 triệu USD từ DWF Labs.

DWF Labs, một trong những nhà tạo lập thị trường quan trọng tiếp tục mua và đầu tư altcoin.

Velo Labs thông báo đã nhận được khoản đầu tư 10 triệu USD từ DWF Labs.

Velo Protocol nhằm mục đích sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một hệ sinh thái tài chính hài hòa thông qua các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện dòng tài sản toàn cầu, cũng như thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các tài sản kỹ thuật số.

Sau tin tức đầu tư, token VELO của Velo Protocol đã tăng hơn 10%. VELO, sau đó đã giảm nhẹ, hiện đang tiếp tục tăng với mức tăng 5%.

Một altcoin mới công bố quan hệ đối tác chiến lược với DWF LabsSource link