Nhà môi giới tương tác và Victory Securities bảo mật giấy phép giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông Theo Investing.comHONG KONG – Bối cảnh tài sản ảo ở Hồng Kông đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể khi hai tổ chức tài chính lớn, Interactive Brokers và Victory Securities, đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực không ngừng của thành phố nhằm thiết lập một khung pháp lý mạnh mẽ cho tài sản kỹ thuật số, sau những tổn thất gần đây của nhà đầu tư do các hoạt động gian lận trong lĩnh vực này.

Giám đốc điều hành của Interactive Brokers Hong Kong, David Friedland, đã lên LinkedIn hôm nay để thông báo rằng công ty đã bảo đảm giấy phép cung cấp các tùy chọn giao dịch và cho khách hàng bán lẻ. Động thái này định vị Nhà môi giới tương tác là một trong những người chơi chính trong thị trường tiền điện tử đang mở rộng của Hồng Kông.

Victory Securities cũng tiết lộ thành tích quan trọng của họ khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) tại Hồng Kông. Giờ đây, họ được phép cung cấp các dịch vụ tư vấn và giao dịch tài sản ảo, thiết lập một chuẩn mực mới cho các công ty địa phương trong ngành.

Những phát triển này là dấu hiệu cho thấy lập trường chủ động của Hồng Kông đối với việc tích hợp tiền điện tử vào lĩnh vực dịch vụ tài chính của mình. SFC đã cập nhật khung pháp lý của mình, đặc biệt là sau sự cố JPEX vào đầu năm nay, dẫn đến tổn thất đáng kể của nhà đầu tư. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Giáo dục Tài chính và Nhà đầu tư (IFEC) nhấn mạnh rằng chỉ có 47% mức độ nhận thức của các nhà đầu tư bán lẻ về các quy định về tài sản ảo, báo hiệu sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực giáo dục.

Nền tảng cho những tiến bộ này đã được đặt ra vào đầu tháng Tám khi Hashkey trở thành sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép đầu tiên phục vụ trực tiếp cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Hồng Kông. Bước đi tiên phong này của Hashkey đã mở đường cho các công ty khác như Interactive Brokers và Victory Securities tham gia vào thị trường đang phát triển.

Những giấy phép này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hồng Kông để trở thành một trung tâm toàn cầu về đổi mới fintech trong khi vẫn đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư thông qua các biện pháp quản lý nâng cao. Khi nhiều công ty nhận được ủy quyền hoạt động trong không gian này, các nhà đầu tư bán lẻ có thể sẽ có quyền truy cập nhiều hơn vào thị trường tài sản ảo, cùng với sự an toàn của môi trường được quy định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link