Nghiên cứu cho thấy những người có ảnh hưởng trên Twitter tác động đến giá Bitcoin Theo Investing.com


© Reuters

Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu Mainz thuộc Đại học Johannes Gutenberg đã tiết lộ mối liên hệ đáng kể giữa những người có ảnh hưởng trên Twitter và biến động giá . Nghiên cứu, đã phân tích hơn 115 triệu tweet từ năm 2009 đến năm 2023, đã tạo ra Chỉ số lãnh đạo ý kiến để xác định các nhà lãnh đạo quan điểm chính (BOL) trong không gian tiền điện tử, bao gồm các nhân vật nổi tiếng như Michael Saylor và Anthony Pompliano.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại các BOL này thành tám nguyên mẫu riêng biệt, chẳng hạn như Bitcoin Maximalists và Crypto All-Stars, sử dụng Phần mềm Yêu cầu Ngôn ngữ và Số từ (LIWC). Phân tích này làm nổi bật phong cách giao tiếp khác biệt giữa các nhóm có ảnh hưởng và cho thấy mối tương quan đáng chú ý giữa các hoạt động tweet của họ và biến động giá Bitcoin. Các chỉ số tương tác công khai tiếp tục nhấn mạnh tỷ lệ tương tác cao với các tài khoản có ảnh hưởng này.

Những phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ vai trò của các hệ thống phi tập trung trong việc định hình thị trường kỹ thuật số mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong nghiên cứu học thuật liên quan đến quản lý thị trường. Những hiểu biết sâu sắc từ nghiên cứu toàn diện này sẽ được trình bày tại Hội nghị Quốc tế Hawaii về Khoa học Hệ thống sắp tới như một phần của cuộc kiểm tra của nhóm Quản lý và Chuyển đổi Kỹ thuật số về cách quản lý giao diện với các công nghệ kỹ thuật số như blockchain.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link