Nghị quyết 41 là nền tảng để đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển

Ngày 10/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại Nghị quyết 41, Bộ chính trị xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Trao đổi tại cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 11/10, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho hay Nghị quyết đưa ra những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện rất đúng và rất trúng với mong đợi của doanh nhân.

 Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công. (Ảnh: VCCI).

Nhấn mạnh Nghị quyết 41 sẽ có giá trị hết sức lâu dài cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, ông Công nói: “Nghị quyết sẽ là nền tảng để chúng ta tạo dựng một môi trường kinh doanh mới, môi trường chính sách mới cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển”.

Nhìn lại chặng đường phát triển của doanh nhân Việt Nam từ khi đổi mới đến nay đã được 37 năm và từ giờ cho đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển còn 22 năm nữa.

“Chặng đường đó là khoảng 60 năm, chúng tôi hình dung ra ba giai đoạn phát triển. 20 năm đầu là giai đoạn hình thành giới doanh nhân Việt Nam, lúc đó còn rất bỡ ngỡ và đang định hình. 20 năm tiếp theo từ 2007 khi chúng ta gia nhập WTO – giai đoạn hội nhập quốc tế của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu bước vào giai đoạn thứ ba – giai đoạn thực hiện mục tiêu, khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển”, Chủ tịch VCCI cho biết.

Theo ông, Nghị quyết 41 định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 trong 22 năm tới.

Nghị quyết đưa ra một nội dung rất mới và rất quan trọng: Doanh nhân Việt Nam không chỉ có vai trò quan trọng như trong các văn kiện trước đây mà là một trong những lực lượng nòng cốt để đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Rõ ràng, vai trò của đội ngũ doanh nhân đã được đặt lên rất cao, Chủ tịch VCCI khẳng định.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ có chương trình quốc gia về đào tạo doanh nhân rất bài bản, tăng cường bổ sung các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế.

Đại diện VCCI nhấn mạnh doanh nhân rất mong đợi điều này vì các nước cũng như vậy, không phải việc gì cũng hình sự hóa. Việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế lần này tái khẳng định trong Nghị quyết 41. Đây là những nội dung mới mà doanh nhân rất mong đợi và sẽ tạo sự phấn chấn cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công. (Ảnh: VGP).

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân gặp phải trong giai đoạn khó khăn này, ông Công cho biết, hiện mong muốn đầu tiên của doanh nhân, doanh nghiệp là việc tiếp cận tín dụng. Tín dụng đang là điểm nghẽn, đặc biệt là với thị trường bất động sản.

Thứ hai là về các cơ chế hỗ trợ, miễn giảm các chi phí cho doanh nghiệp, kể cả giãn, giảm nộp các nghĩa vụ về ngân sách và thứ ba là môi trường kinh doanh và tiếp tục cải cách hành chính cho các doanh nghiệp.

Theo ông, đây là những vấn đề trước mắt cần tập trung tháo gỡ khó khăn để giúp đỡ doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua giai đoạn này. Về lâu dài, có một điều mà doanh nhân, doanh nghiệp rất mong muốn là khơi dậy, chấn hưng khí thế tinh thần kinh doanh.

“Đây là việc mà chúng ta ít nhắc đến, nhưng thực sự tại thời điểm này, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và đất nước chúng ta rất cần một khí thế, một sự hưng phấn như thời chúng ta mới bắt đầu đổi mới. Sức mạnh tinh thần này sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả”, ông nói.

Chủ tịch VCCI cho rằng hiện nay, sự hưng phấn đã giảm rất nhiều, không chỉ trong khu vực doanh nghiệp mà cả trong các cơ quan nhà nước, trong việc ra các quyết định, việc dám nghĩ dám làm, dám quyết đã có sự suy giảm. Vì vậy, điều thực sự cần trong lúc này là tạo lại sự hưng phấn trong xã hội và trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là mong muốn của các doanh nghiệp cũng là điều mà VCCI muốn truyền tải đến với Chính phủ.


Nguồn tham khảo