Nâng cao nhận thức kỹ năng số: Chìa khóa chuyển đổi số của doanh nghiệp


DNVN – Không thể nghi ngờ rằng quá trình chuyển đổi số là sự lựa chọn tất yếu mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong tương lai. Khi doanh nghiệp xem xét chuyển đổi số, điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ nhân sự.

Chỉ khi có nhận thức, kỹ năng số tốt hơn và hiểu rõ con đường, phương pháp, mục đích của chuyển đổi số thì doanh nghiệp mới có thể thích nghi và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Làm cách nào để nâng cao nhận thức, kỹ năng số?

Dân gian có câu: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Học tập là phương pháp tốt nhất để nâng cao nhận thức dù ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Thực tế tỷ lệ cá nhân tự học tập nâng cao nhận thức, kỹ năng số là chưa cao. Hơn nữa kiến thức số đó có thể áp dụng với doanh nghiệp này nhưng chưa chắc đã thực hiện được với doanh nghiệp kia. Do vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc tuyển dụng những người có sẵn nhận thức, kỹ năng số, doanh nghiệp nên đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực sẵn có.

Việc đào tạo, bồi dưỡng này cần được thực hiện thường xuyên vì tri thức số luôn đổi mới, thích nghi với sự phát triển chung. Cần cập nhật những tri thức mới nhất để bắt kịp với xu thế phát triển và không bị bỏ lại phía sau.

Lúc này, những khóa học về chuyển đổi số rất cần thiết. Doanh nghiệp có thể mời chuyên gia đào tạo cho đội ngũ nhân sự hoặc đăng ký cho họ tham gia các khóa học trực tiếp. Hơn nữa, nâng cao nhận thức, kỹ năng trong thời đại số còn có thể thực hiện chủ động qua hình thức online qua các nền tảng học trực tuyến về chuyển đổi số, tiêu biểu như nền tảng One Touch (cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet). Nền tảng có nhiều khóa học miễn phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tri thức phong phú về chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP Hà Nội tuy phải đối mặt với những cạnh tranh khốc liệt hơn so với nhiều địa phương khác song lại có thể thuận lợi tiếp cận với nhiều hình thức học tập nâng cao nhận thức, kỹ năng số. Do vậy cần tận dụng cơ hội, từ đó áp dụng vào thực tế để phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình.

Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.

Doanh nghiệp có thể tham gia tự đánh giá trực tuyến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại đây.


Hải MinhSource link