Moody’s ra mắt công cụ AI để dự đoán việc depeging stablecoin Theo Investing.com


© Reuters.

Trong sự phát triển mới nhất trên thị trường tiền điện tử, Moody’s Analytics đã ra mắt Digital Asset Monitor (DAM) và Cộng đồng DeFi vào thứ Hai. DAM, một công cụ trí tuệ nhân tạo được phát triển trong vòng một năm bằng cách sử dụng các khuôn khổ nhanh, được thiết kế để dự đoán việc depegging stablecoin bằng cách đánh giá rủi ro và biến động DeFi từ nhiều nguồn dữ liệu.

Công cụ AI mới ra mắt xem xét kỹ lưỡng 25 stablecoin được hỗ trợ bởi fiat, bao gồm PayPal (NASDAQ:) Coin (PYUSD), và . Nó cung cấp một dấu hiệu về cơ hội của một stablecoin để depegging từ fiat của nó trong vòng 24 giờ. Công cụ này cũng nêu chi tiết sự ổn định của nhà phát hành stablecoin, liệt kê những người giám sát nắm giữ tài sản và đánh giá chất lượng dự trữ.

Moody’s nhấn mạnh tầm quan trọng của DAM trong bối cảnh thị trường stablecoin đang phát triển, hiện chiếm khoảng 10% thị trường tiền điện tử. Sự cần thiết của một công cụ như vậy được nhấn mạnh thêm bởi thực tế là các stablecoin được hỗ trợ bởi fiat vốn hóa lớn đã được chốt 609 lần chỉ trong năm nay. Depegging được định nghĩa là một chuyển động lớn hơn 3% so với chốt tiền tệ fiat.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link