Môi trường kinh doanh của Mỹ đang hồi phục lại Theo Investing.comNghiên cứu mới của các nhà kinh tế John Haltiwanger và Ryan Decker chỉ ra rằng kinh doanh tại Hoa Kỳ đang chứng kiến sự hồi phục trên nhiều lĩnh vực khác nhau khi có nhiều doanh nghiệp mới. Nghiên cứu, được công bố vào thứ Sáu, cho thấy sự gia tăng các doanh nghiệp mới đã được thúc đẩy bởi những thay đổi lối sống do đại dịch mang lại và việc bơm các quỹ kích thích liên bang.

Nghiên cứu báo cáo số lượng đơn đăng ký kinh doanh mới tăng đáng kể 30% so với số liệu trước đại dịch. Sự bùng nổ này được John Lettieri từ Nhóm Đổi mới Kinh tế xem là sự hồi sinh mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu gián tiếp nhấn mạnh ảnh hưởng tiềm năng của Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Biden đối với sự bùng nổ kinh doanh này. Jared Bernstein, một thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của ông Biden, lập luận rằng Kế hoạch Giải cứu đã thúc đẩy một môi trường hỗ trợ cho các doanh nhân.

Nghiên cứu cũng rút ra mối liên hệ giữa những xu hướng này và tình trạng thiếu lao động được báo cáo. Nó cho thấy rằng các công ty hiện tại đang cạnh tranh với các công ty khởi nghiệp để tuyển mới nhân viên. Điều này tiếp tục cho thấy sự hồi phục của bối cảnh kinh doanh hiện tại.


Source link