Marathon Digital báo cáo doanh thu tăng 670% trong bối cảnh tăng trưởng sản xuất Bitcoin Theo Investing.com


© Reuters.

Hôm nay, Marathon Digital (NASDAQ:) Holdings đã công bố kết quả tài chính quý 3, cho thấy doanh thu hàng năm tăng đáng kể 670% và thu nhập ròng là 64,1 triệu đô la. Sản lượng của công ty cũng tăng trưởng gấp năm lần, kèm theo tỷ lệ băm tăng 403%, phần lớn là do hoạt động của một cơ sở khai thác thủy điện 27 megawatt mới ở Paraguay.

Để chuẩn bị cho sự kiện giảm một nửa Bitcoin sắp tới vào tháng 4/2024, Marathon Digital đã thực hiện các bước đi chiến lược để củng cố bảng cân đối kế toán của mình. Công ty đã cố gắng giảm 56% nợ dài hạn, được tạo điều kiện bởi một cuộc trao đổi tiền giấy trị giá 417 triệu đô la thành công được thực hiện vào tháng Chín. Việc giảm nợ đáng kể này dẫn đến khoản tiết kiệm vượt quá 100 triệu đô la cho các cổ đông. Kết quả là, lượng Bitcoin và tiền mặt nắm giữ kết hợp của Marathon đã vượt qua khoản nợ của mình lần đầu tiên sau hai năm vào cuối quý 3/2023.

Bất chấp hiệu quả tài chính mạnh mẽ này, giá cổ phiếu của Marathon Digital đã giảm 6,9% vào ngày kết quả được công bố. Tuy nhiên, cổ phiếu đã phục hồi phần nào trong phiên giao dịch ngoài giờ với mức tăng 4,3%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link