LayerZero giới thiệu khả năng di chuyển wstETH của Lido trên Avalanche, BNB Chain và Scroll


Giao thức tương tác LayerZero đã giới thiệu khả năng di chuyển token stETH được wrap (wstETH) từ giao thức staking thanh khoản Lido Finance trên Avalanche, BNB Chain và Scroll.

wstETH cũng đã được tích hợp vào tiêu chuẩn token có thể thay thế omnichain của LayerZero, hay còn gọi là tiêu chuẩn OFT, nhằm mục đích tránh rủi ro tài sản được wrap trong việc chuyển token crosschain. OFT di chuyển các token thông qua giao thức truyền thông phi tập trung của nó thay vì đúc và đốt các token được wrap.

Chưa có triển khai nào trong số này được Lido DAO chính thức chấp nhận

Cơ hội wstETH rộng mở

Khả năng tương tác crosschain của LayerZero của wstETH hy vọng sẽ củng cố các cơ hội DeFi bên ngoài Ethereum và chuyển đến Avalanche, BNB và Scroll. 

Luigi D’Onorio DeMeo, lãnh đạo DeFi và quan hệ nhà phát triển tại Ava Labs, cho biết:

“ETH là tài sản chính trong hệ sinh thái DeFi của Avalanche và khả năng thu được lợi nhuận staking thông qua cơ sở hạ tầng OFT của Lido và LayerZero giúp thúc đẩy sự phát triển LSD của Avalanche”.

Lido duy trì tổng giá trị bị khóa (TVL) cao nhất trong số các giao thức staking thanh khoản. Tính đến ngày 25 tháng 10, Lido đã chứng kiến 15,85 tỷ USD bị khóa trong hoạt động staking thanh khoản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo The BlockSource link