Kỷ lục 8 triệu địa chỉ blockchain nắm giữ hơn 1.000 đô la Bitcoin Theo Investing.com


© Reuters.

Dữ liệu từ Blockware Solutions và Glassnode tiết lộ rằng số lượng địa chỉ blockchain nắm giữ ít nhất 1.000 đô la (0,028 ) đã đạt mức kỷ lục 8 triệu, cho thấy sức mua đáng kể và báo hiệu sự tăng trưởng theo cấp số nhân khi Bitcoin kiếm tiền từ các tài sản phi doanh thu. Xu hướng này được phản ánh bởi hoạt động gia tăng giữa cá voi Bitcoin hoặc các nhà đầu tư có giá trị cao, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng từ cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Giá trị của Bitcoin đã tăng gần 25% trong tháng qua, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan và dự đoán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có khả năng bật đèn xanh cho các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF). Sự gia tăng giá trị này, cùng với sự gia tăng số lượng địa chỉ, củng cố thêm vị trí của Bitcoin như một loại tài sản nổi bật.

Bầu không khí lạc quan xung quanh sự chấp thuận tiềm năng của các quỹ này đã kích thích các hoạt động giao dịch tăng cường giữa các cá voi bitcoin. Sự chấp thuận có thể có của các ETF này có thể giới thiệu các kênh đầu tư được quy định nhiều hơn, có khả năng thúc đẩy sự tham gia của thị trường hơn nữa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link