Không nên coi công nghệ thông tin là đối tượng dẫn dắt chuyển đổi số doanh nghiệp


DNVN – Công nghệ thông tin (CNTT) không nên là bộ phận dẫn dắt quá trình chuyển đổi số. Đây chỉ là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất của quá trình chuyển đổi số. Nếu quá thiên về CNTT mà xem nhẹ vai trò chủ thể của con người sẽ dễ dẫn đến thất bại trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, CNTT phải đóng một vai trò rất tích cực với hầu hết các khía cạnh vận hành, kinh doanh, tài chính… Khi đó, CNTT phải hỗ trợ doanh nghiệp tới các giải pháp kỹ thuật sáng tạo giúp đạt được các mục tiêu đã xác định.

Thực tế chứng minh nền tảng công nghệ đã biến kinh doanh trở thành một sân chơi bình đẳng, nơi một doanh nghiệp nhỏ có thể đánh bại một đế chế doanh nghiệp hùng mạnh.

Tuy nhiên, CNTT không nên là bộ phận dẫn dắt quá trình chuyển đổi số. Đây chỉ là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất của quá trình chuyển đổi số. Nếu quá thiên về CNTT mà xem nhẹ vai trò chủ thể của con người (vai trò của nhà lãnh đạo, quản lý, vai trò của đội ngũ nhân sự, khách hàng…) sẽ dễ dẫn đến thất bại trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

Một sai lầm phổ biến nữa là đồng nhất chuyển đổi số doanh nghiệp với CNTT. CNTT hiển nhiên là một yếu tố quan trọng của quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nhưng quy mô của chuyển đổi số rộng hơn lĩnh vực công nghệ rất nhiều.

Chuyển đổi số doanh nghiệp hướng đến tầm nhìn toàn diện hơn, đòi hỏi sự thay đổi cách thức làm việc, vận hành doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, hoàn thiện tổ chức, con người cùng với việc áp dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh doanh và quản lý. Từ đó tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp, cung cấp cho khách hàng những giá trị và trải nghiệm tốt hơn. Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để ứng phó kịp thời với những biến động trong môi trường kinh doanh và tránh bị đào thải, cách làm việc truyền thống phải được thay đổi. Việc vận dụng linh hoạt những giải pháp về CNTT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng nhanh và tận dụng các lợi thế để tối ưu hóa sản xuất.

Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.

Doanh nghiệp có thể tham gia tự đánh giá trực tuyến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại đây.


Hoàng AnhSource link