Không chỉ Bitcoin, mà cả ETH, SOL, MATIC cũng sẽ được phê duyệt ETF Spot

Trong báo cáo mới nhất của mình, Bernstein lập luận rằng ngoài ETF giao ngay Bitcoin, cũng sẽ có các cơ hội ETF cho các loại tiền điện tử khác.

Theo báo cáo của Bernstein, cơ hội ETF trong tiền điện tử không chỉ giới hạn ở Bitcoin và sẽ mở rộng để bao gồm nhiều tài sản kỹ thuật số.

– Advertisement –

Báo cáo dự đoán rằng Bitcoin ETF giao ngay đầu tiên trong vòng sáu tháng tới, tiếp theo là ETF giao ngay Ethereum.

Họ cho rằng ETH cũng có thị trường tương lai CME và cấu trúc thị trường giao ngay tương tự, áp lực của ngành đối với ETF giao ngay ETH sẽ xuất hiện ngay sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt.

Các nhà phân tích cũng cho biết ngành quản lý tài sản sẽ vượt ra ngoài BTC và ETH để tiến vào các lĩnh vực như Solana và Polygon. Họ cũng đề cập đến các tài sản DeFi hàng đầu, bao gồm Uniswap và Aave cũng có thể có ETF.

Các nhà phân tích cho rằng đây là cơ hội kinh doanh lớn để ngành quản lý tài sản tạo ra các khoản hoa hồng lành mạnh.

Nhà phân tích của Bloomberg đã so sánh Bitcoin với thị trường chứng khoán Nhật Bản


Source link