Hình ảnh khu vực sắp xây tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội

Toà tháp này là công trình điểm nhấn của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội với tổng mức đầu tư 94.348 tỷ đồng, thuộc địa phận các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, huyện Đông Anh.  Dự án được chia làm 5 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1 khoảng 72,7 ha; giai đoạn 2 (67,5 ha); giai đoạn 3 (65,7 ha); giai đoạn 4 (30,2 ha) và giai đoạn 5 (35,3 ha).


Nguồn tham khảo