HashKey của Hồng Kông thêm Uniswap vào các cặp giao dịch của mình Theo Investing.com


© Reuters.

Sàn giao dịch tài sản ảo có trụ sở tại Hồng Kông, HashKey, đã công bố bổ sung một cặp giao dịch mới, UNI / USD, dành riêng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Động thái này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm hỗ trợ khát vọng trở thành trung tâm tiền điện tử hàng đầu của Hồng Kông.

Thông báo được đưa ra vào thứ Hai, với thời gian bắt đầu giao dịch được ấn định vào thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023, lúc 16:00 (UTC + 8). Các cơ sở gửi và rút tiền cho cặp UNI / USD đã hoạt động. Bổ sung mới nhất này mở rộng các dịch vụ hiện có của HashKey bao gồm các cặp USD cho , , USDT và .

Sau thông báo, đã có một tác động đáng chú ý đến giá của . Tiền điện tử đã trải qua mức tăng 7%, đạt mức cao 5,108 đô la trước khi ổn định ở mức giá giao dịch hiện tại là 5,04 đô la.

Việc đưa Uniswap (UNI) vào các cặp giao dịch của HashKey đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động của nó khi nó tiếp tục mở rộng dịch vụ và phục vụ nhu cầu phát triển của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường tiền điện tử.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link