Hàng tỷ đô quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ hết hạn trong hôm nay Theo Investing.com


© Reuters

Một khối lượng đáng kể các hợp đồng quyền chọn () và (ETH) sẽ hết hạn vào hôm nay, thứ Sáu, bao gồm 118.000 quyền chọn BTC và 1,11 triệu quyền chọn ETH, với tổng giá trị danh nghĩa lần lượt là 3,2 tỷ đô la và 1,8 tỷ đô la.

Phân tích tâm lý thị trường cho thấy triển vọng giảm và tăng cân bằng giữa các nhà giao dịch với một số dấu hiệu như Tỷ lệ quyền chọn bán trên quyền chọn mua là 0,58 đối với BTC và 0,46 đối với ETH. Mức giá mà hầu hết các quyền chọn sẽ hết hạn và trở nên vô giá trị, đứng ở mức 26.500 đô la cho BTC và 1650 đô la cho ETH.

Quý thứ ba của thị trường tiền điện tử thường trầm lắng với khối lượng quyền chọn thấp hơn. Thanh khoản thị trường đã giảm trong giai đoạn này, với các vị thế lớn hơn thúc đẩy thị trường dẫn đến hết hạn hàng quý này. Biến động ngụ ý, thước đo biến động giá dự kiến, tiếp tục xu hướng giảm, cho thấy kỳ vọng giảm đối với biến động giá đáng kể.

Việc hết hạn sắp tới của các hợp đồng này có thể dẫn đến những thay đổi giá đáng chú ý, mặc dù tâm lý cân bằng giữa các nhà giao dịch có thể làm giảm sự biến động tiềm năng. Xu hướng giảm thanh khoản đang diễn ra và biến động ngụ ý cho thấy các vị thế lớn hơn đã ảnh hưởng đến động lực thị trường trong thời gian sắp hết hạn hàng quý quan trọng này.

Những kỳ hạn này cũng có thể tác động đến tâm lý thị trường rộng lớn hơn và các chiến lược giao dịch trong ngắn hạn. Với một lượng vốn đáng kể như vậy bị ràng buộc trong các hợp đồng sắp hết hạn này, kết quả có thể thiết lập trạng thái mới cho hoạt động giao dịch và tâm lý thị trường quý IV/2023.


Source link