Hà Nội sắp đấu giá 16 thửa đất tại quận trung tâm, giá khởi điểm gần 250 triệu đồng/m2

  

Trung tâm Phát triển quỹ đất Cầu Giấy vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức  đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất thuộc ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng và 2 khu đất tại ngõ 39 phố Tú Mỡ và ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa.

Thông báo nêu rõ, người có tài sản đấu giá là UBND quận Cầu Giấy. Đơn vị được UBND quận Cầu Giấy giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy.

Đối với khu đất ngõ 39 phố Tú Mỡ, khu này có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6.

Trong đó, thửa số 1 có diện tích 43,3 m2, giá khởi điểm 166,4 triệu đồng/m2; thửa số 2 có diện tích 62,7 m2; thửa số 3 có diện tích 63,1 m2; thửa số 4 có diện tích 63,8 m2; thửa số 5 có diện tích 64,4 m2 (4 thửa này có giá khởi điểm đều là 160,8 triệu đồng/m2. Riêng thửa số 6 có diện tích 145 m2 và giá khởi điểm là 187,1 triệu đồng/m2).

 Quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá 16 thửa đất. Ảnh KTĐT.

Đối với khu đất ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định, khu này có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6.

Trong đó, thửa số 1, số 2, số 3, số 4 đều có diện tích 58,7 m2 và có giá khởi điểm đều là 181,3 triệu đồng/m2. Thửa số 5 có diện tích 84,2 m2, giá khởi điểm 173,5 triệu đồng/m2. Thửa số 6 có diện tích 117,7 m2, giá khởi điểm 159,1 triệu đồng/m2.

Đối với ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, khu này gồm 2 thửa B10 và B19. Trong đó, thửa B10 có diện tích 153 m2, giá khởi điểm 248,2 triệu đồng/m2; thửa B19 có diện tích 159 m2, giá khởi điểm 186 triệu đồng/m2.

Quận Cầu Giấy dự kiến, nếu đấu giá thành công 16 thửa đất trên, tổng số tiền thu về theo giá khởi điểm là hơn 218,7 tỷ đồng.

Đối với tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo nêu rõ, các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại.

Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau, người có tài sản đấu giá lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thấp nhất.

Liên quan đến đấu giá đất tại Hà Nội, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Cụ thể là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại các phường Cổ Nhuế 2 và Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Khu đất có diện tích 14.892 m2, trong đó 9.660,9 m2 đất đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở liền kề tại các lô đất có ký hiệu A1, A2, B1, B2, B3; và 5.231,1 m2 đất xây dựng các công trình sân chơi, cây xanh, đường giao thông nội bộ.

Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị, tổ chức trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 9.660,9 m2 đất là 112,4 triệu đồng/m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm là gần 1.086 tỷ đồng. Bước giá 300.000 đồng/m2. Tiền đặt trước gần 217,2 tỷ đồng.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu phải qua ba vòng đấu bắt buộc, theo phương thức đấu giá trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức vào 14h30 ngày 18/11 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Tương tự, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Thạch Thất.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 105,3 đến 238,6 m2/thửa với giá khởi điểm từ 61,2 đến 63,4 triệu đồng/m2. 

Mục đích sử dụng các thửa đất là đất ở nông thôn với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Thời gian phát hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 8h00 ngày 30/10 đến hết 17h00 ngày 15/11. Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8h30 ngày 18/11 tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất.

 

 Biểu đồ: Đông Bắc TH.

Tại huyện Thanh Oai, đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng khu Mộc Dưới, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (lần ba).

Tổng diện tích khu đất là 32.769 m2, gồm đất ở với diện tích 14.300,92 m2, tại ô quy hoạch ký hiệu LK01 – LK12 chức năng sử dụng đất ở liền kề (mật độ xây dựng từ 65 đến 100%, tầng cao tối đa 5 tầng). Về hình thức sử dụng đất, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là thời hạn của dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Đất phát triển nhà ở xã hội (để thực hiện theo dự án riêng) với diện tích 4.197,71 m2; Và đất với diện tích 14.270,37 m2, gồm 506,37m2 diện tích đất công trình công cộng (điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư); 12.010,7 m2 diện tích đất hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; 1.753,3 m2 diện tích đất cây xanh. Tổ chưc trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch; sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, bàn giao chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 14.300,92 m2 đất là 31,64 triệu đồng/m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm gần 452,5 tỷ đồng. Bước giá 100.000 đồng/m2. Tiền đặt trước gần 90,5 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8h30 ngày 12/11 tại hội trường UBND huyện Thanh Oai.

Tại huyện Đông Anh, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất trong các ô đất LK7 và LK8 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (đợt 2). Các thửa đất có diện tích từ 100 đến 138,6 m2/thửa với giá khởi điểm từ 42 đến 50 triệu đồng/m2.

Mục đích sử dụng các thửa đất là đất ở với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng lâu dài.

Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 18/11 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

 


Nguồn tham khảo