Grayscale đã nộp hồ sơ cập nhật về Bitcoin ETF giao ngay cho SEC


Grayscale đã nộp hồ sơ cập nhật về Bitcoin ETF giao ngay đang chờ xử lý của mình cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 2 tháng 11.

Hồ sơ được đề cập là bản cáo bạch S-3 đã sửa đổi, một loại biểu mẫu đăng ký được sử dụng bởi các công ty trước đây đã đáp ứng các yêu cầu báo cáo khác.

Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF đã nhận xét trong một bài đăng X rằng nó không có thay đổi đáng kể.

“Rất nhiều người hỏi điều này có nghĩa là gì. Chưa đọc hết nhưng đó chỉ là một điểm dữ liệu nữa xác nhận rằng Grayscale đang đàm phán với SEC và đang thực hiện cập nhật/thay đổi đối với tài liệu cung cấp của họ sau khi thảo luận và phản hồi từ SEC. Đang tìm kiếm bất kỳ thông tin mới nào khác.”

Tuy nhiên, Seyffart lưu ý rằng ứng dụng đã rút ngắn một dòng liên quan đến lệnh chuyển tiền và xóa các trang tiết lộ rủi ro. 

Tin tức này xuất hiện ngay sau khi một bản ghi nhớ ngày 20 tháng 11 chỉ ra rằng một số thành viên Phòng Giao dịch và Thị trường của SEC đã gặp gỡ nhiều thành viên khác nhau của Grayscale và công ty luật Davis Polk. Cuộc thảo luận liên quan đến việc NYSE Arca niêm yết quỹ ETF được đề xuất. Giám đốc điều hành của Grayscale, Michael Sonnsenhein, cũng tham dự.

ETF do Grayscale đề xuất khác biệt đáng kể so với các ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay khác, chẳng hạn như các ứng dụng từ BlackRock và Fidelity. Grayscale đề xuất độc đáo việc chuyển đổi phương tiện đầu tư hiện có thành quỹ ETF. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng sự tham gia của SEC với Grayscale là một dấu hiệu tốt cho triển vọng ETF nói chung.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo CryptoslateSource link