Giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc TP.HCM sẽ tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024

HCHL7386

Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có số doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý chiếm tỷ lệ trên 28%, cao nhất cả nước. Trong những năm qua, doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố và luôn được quan tâm của lãnh đạo, chính quyền thông qua việc ban hành các chính sách, pháp luật tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, như: UBND Thành phố quyết định thành lập Hội Nữ Doanh nhân Thành phố năm 2015 và mới đây, ngày 13/10/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ra Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ giới thiệu Giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc TP.HCM

Tại buổi lễ giới thiệu Giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc TP.HCM

Giải thưởng này nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân xuất sắc là các chủ doanh nghiệp, quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là sự ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các nữ doanh nhân, khích lệ tinh thần, tạo động lực tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

HCHL7464

Hội đồng xét chọn giải thưởng, bao gồm: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ban Thường trực Hội Nữ Doanh nhân Thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, Sở Công Thương và chuyên gia kinh tế.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và sẽ ổ chức trao giải vào tháng 3 của năm, với số lượng trao giải là 10 nữ chủ doanh nghiệp, nữ quản lý doanh nghiệp xuất sắc.

10 doanh nghiệp nữ được Hội đồng xét chọn lần đầu tiên vào tháng 3/2024 sẽ là 10 gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất để mở màn cho sự kiện trao Giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh.


Nguồn tham khảo