Giá Bitcoin giảm nhẹ ở mức 28.327,55 USD/BTC Theo Investing.com


© Reuters.

Theo Khac Hieu

Investing.com – Tính đến 13h22 ngày 19/10 (theo giờ Việt Nam), giá giao dịch ở mức 28.327,55 , giảm 1,43% trong 24 giờ qua. Thanh khoản của đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường ở mức 19,86 tỉ USD, giảm 30,26% so với ngày 18/10. Vốn hóa của Bitcoin đạt 552,69 tỉ USD, chiếm 50,46% tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử.

A screenshot of a graphDescription automatically generated

Vốn hóa toàn bộ thị trường ghi nhận vào thời điểm 13h26 là 1.118,6 tỉ USD, giảm khoảng 7 tỉ USD so với 24 giờ trước. Đồng thời, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên thị trường giảm 20,79% so với ngày 18/10, đạt 21,75 tỉ USD.

Tương tự, nhiều đồng tiền điện tử khác cũng có xu hướng giảm trong 24 giờ qua. Theo đó, đồng ETH giảm 1,46% giao dịch ở mức 1.550,19 . (BNB) và (XRP) và các đồng tiền điện tử phổ biến khác cũng có xu hướng điều chỉnh.

Theo đó, vào lúc 13h22 trong 10 đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất, có tới 9 đồng có xu hướng điều chỉnh so với 24h trước đó. Trong đó, chỉ riêng đồng Tellor (TRB) là tăng mạnh tới 7,12%.


Source link