Ethereum Name Service hiện được phân cấp hoàn toàn khi DAO nắm quyền kiểm soát


Theo thông báo từ nhà sáng lập dự án vào ngày 14/12, Ethereum Name Service (ENS) đã đạt được khả năng quản trị phi tập trung.

Ethereum Name Service

ENS là một hệ thống đặt tên cho blockchain Ethereum, bổ sung tên mà con người có thể đọc được cho nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm cả ví tiền điện tử và trang web. Cho đến nay, node root của dự án được các thành viên của cộng đồng Ethereum quản lý.

Nick Johnson, nhà sáng lập ENS, xác nhận việc thay đổi quyền sở hữu. Anh ấy viết trên X:

“Kết thúc một kỷ nguyên. Đây là tin nhắn tôi vừa gửi cho những người nắm giữ khóa root ENS, yêu cầu chuyển giao quyền lực cuối cùng của họ cho DAO”.

Email đính kèm của Johnson cho biết Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) của ENS, một nhóm quản trị được holder token ENS thành lập và kiểm soát, đã bỏ phiếu nhất trí nhận quyền kiểm soát node root của dự án.

Để đáp lại những kết quả bỏ phiếu đó, anh ấy đã tạo một giao dịch để thực hiện hai hành động chuyển quyền kiểm soát root sang địa chỉ DAO (wallet.ensdao.eth). Giao dịch này chuyển giao tất cả trách nhiệm đa chữ ký còn lại cho DAO, do đó “hủy bỏ hoàn toàn đa chữ ký”. Không rõ liệu các chủ sở hữu đa chữ ký khác có chấp thuận giao dịch như vậy hay không.

Những cá nhân trước đây quản lý đa chữ ký của ENS bao gồm Sergey Nazarov của Chainlink, Dan Finlay của Metamask, Taylor Monahan của MyCrypto, Aron Fischer của Colony, Jason Carver và Martin Swende của Ethereum Foundation, và chính Johnson. Johnson đã đề cập đến những cá nhân đó trong tin nhắn của mình, viết:

“Cảm ơn rất nhiều… vì sự phục vụ của bạn cho ENS trong những năm qua”.

Quản trị ENS sẽ cởi mở hơn

DAO của ENS là một nhóm quản trị bao gồm những holder token bỏ phiếu về các quyết định và vấn đề liên quan đến dự án bằng cách staking.

Theo đề xuất mới nhất, DAO đã có một số trách nhiệm sở hữu nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyền kiểm soát tên root ENS cốt lõi.

DAO sẽ đạt được các khả năng cụ thể bằng cách kiểm soát root ENS. Việc thay đổi quyền sở hữu sẽ cho phép DAO tạo, quản lý và khóa vĩnh viễn các domain cấp cao nhất ngoài domain .eth vĩnh viễn và không thể thay đổi. Nó cũng sẽ cho phép DAO cập nhật các độ phân giải ngược để dẫn địa chỉ trở lại tên. DAO cũng có thể giới thiệu các tên domain chính trên mạng layer 2.

Ảnh chụp nhanh cho biết cuộc bỏ phiếu đã kết thúc vào ngày 15/12/2023. Gần như 100% số token đã stake, tương đương 1,9 triệu ENS, đã được stake để ủng hộ quyền sở hữu DAO. Johnson là một trong những người có số phiếu bầu lớn nhất, staking 155.000 ENS. Chưa đến 17 token ENS đã được stake phản đối kế hoạch hoặc sử dụng để bỏ phiếu trắng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo CryptoslateSource link