“Ém” thông tin giao dịch với lãnh đạo, công ty in sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt


DNVN – Ngày 12/12, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát (mã chứng khoán: HTP) do có nhiều vi phạm về công bố thông tin.

HTP có địa chỉ tại 157 Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

HTP đã CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán; Thư mời, tài liệu họp cổ đông chưa bảo đảm thời hạn 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, ĐHĐCĐ bất thường 2021, ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ thường niên 2023; Không bảo đảm CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Vi phạm về công bố thông tin, In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 225 triệu đồng.

Tiếp đó, công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch.

HTP đã CBTT sai lệch về giao dịch giữa công ty và người liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 so với thông tin tại BCTC bán niên 2021 đã soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, HTP có giao dịch với ông Lê Quốc Kỳ Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ theo thuyết minh BCTC bán niên 2021 đã soát xét, có giao dịch với ông Phạm Văn Huy – Tổng Giám đốc căn cứ theo Thuyết minh BCTC năm 2022 đã được kiểm toán nhưng điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 về giao dịch giữa công ty và người liên quan của công ty có nêu “không có”;

HTP đã CBTT sai lệch đối với thông tin về tài sản bảo đảm cho trái phiếu mã HVDCH2123001 tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán so với thông tin tại Bản CBTT về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của Công ty CP Hưng Vượng Developer (công ty con của HTP).

Cuối cùng, UBCKNN xử phạt 15 triệu đồng đối với HTP do đã có hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Tổng số tiền mà HTP bị xử phạt liên quan đến các hành vi vi phạm là 255 triệu đồng.


Duy LộcSource link