Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội cần làm gì để bắt nhịp chuyển đổi số?


DNVN – Với sự phát triển bùng nổ và mức độ phổ biến ngày càng sâu rộng của công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành con đường tất yếu để phát triển doanh nghiệp. Sản xuất và kinh doanh tại thành phố trung tâm của cả nước, các doanh nghiệp cần làm gì để bắt nhịp chuyển đổi số?

Xác định mục tiêu để bắt nhịp chuyển đổi số và nhu cầu kinh doanh chủ yếu

Trước khi tiến hành chuyển đổi số, doanh nghiệp cần phân tích chi tiết nhu cầu kinh doanh và các mục tiêu hy vọng đạt được thông qua chuyển đổi số. Phải hiểu biết đầy đủ thị trường, môi trường cạnh tranh, đánh giá hiện trạng chuỗi cung ứng, xác định các điểm mạnh, điểm yếu, các vấn đề của doanh nghiệp, cũng như xác định trọng tâm và mức độ ưu tiên của chuyển đổi số.

Lựa chọn áp dụng công nghệ và công cụ kỹ thuật số một cách phù hợp

Doanh nghiệp cần lựa chọn áp dụng các công nghệ và công cụ kỹ thuật số dựa trên nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của mình.

Các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp để bắt nhịp chuyển đổi số

Tăng cường năng lực quản lý và phân tích dữ liệu

Doanh nghiệp cần lập một hệ thống quản lý dữ liệu hợp lý để thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, cần có đủ nhân sự có năng lực phân tích, khai thác dữ liệu để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và nhu cầu của khách hàng, tối ưu hóa việc quản lý chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức và chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần có nền văn hóa cởi mở và cơ cấu tổ chức linh hoạt để đáp ứng nhanh hơn những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, cần tập trung vào việc bồi dưỡng nhân tài, khuyến khích thu hút và giữ chân những cá nhân có năng lực, kỹ năng kỹ thuật số.

Xác định các tiêu chí đánh giá kết quả chuyển đổi số và xây dựng hệ thống đánh giá cho chuyển đổi số doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần xác định các chỉ tiêu chính dựa trên mục tiêu và nhu cầu kinh doanh của chuyển đổi số, đồng thời thiết lập hệ thống đánh giá, cơ chế báo cáo tương ứng để bảo đảm rằng ảnh hưởng của chuyển đổi số được đánh giá hiệu quả, chính xác và liên tục được hoàn thiện.


Trà MySource link