Doanh nghiệp phát hành 1 tỷ USD trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/8, đã có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng Tám với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD theo tỷ giá ngày 7/9), tăng gần 384% so với tháng Bảy.

Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,25%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 132.358 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng, chiếm 12,44% tổng giá trị phát hành và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng, chiếm 87,56%.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 17.489 tỷ đồng trái phiếu trong tháng Tám.

Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 164.867 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 46,7% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng 76.968 tỷ đồng.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), trong tháng Tám, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra khá tích cực. Trong khi đó, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn đã có sự chững lại so với các tháng trước đó.

Theo quan sát của VNDIRECT, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8/2023.

Theo tổng hợp của công ty chứng khoán này, tính đến ngày 24/8 đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX, với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng.

Theo ước tính của VNDIRECT, trong tháng Chín sẽ có khoảng hơn 25.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn.

Theo tổng hợp của công ty chứng khoán này, tính đến ngày 24/8/2023, có 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.

VNDIRECT ước tính tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173.680 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.


Nguồn tham khảo