DigitalCoinPrice đưa nhận định dài hạn cho SHIB

Theo trang web theo dõi giá tiền điện tử  DigitalCoinPrice , tất cả các chỉ số kỹ thuật SHIB đều chỉ ra rằng tâm lý thị trường gần đây đã “giảm giá”. Vì vậy, việc bán tài sản ở giai đoạn này là “rủi ro”. Tuy nhiên, khi thu nhỏ, tình trạng lại khác.

Theo phân tích của họ, SHIB sẽ có thể xóa số 0 và tăng lên 0,0000195 USD vào năm 2024. Trong ba năm tiếp theo, DigitalCoinprice ước tính giá trị của SHIB sẽ tăng từ 0,0000271 USD lên 0,0000375 USD. Sau đó, vào năm 2028, tài sản này được dự báo sẽ đạt 0,0000410 USD.

SHIB dự kiến ​​​​sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá và cuối cùng đạt mức giá 0,0000565 USD vào năm 2030. Từ mức giá hiện tại là 0,000007557 USD, điều này đánh dấu mức tăng 647,651%.

dự đoán vĩ mô shib

Nói như vậy, không có gì đảm bảo 100% rằng tài sản có thể tăng đạt mục tiêu nói trên vào năm 2029. Thị trường tiền điện tử rất biến động và giá có thể dao động theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, hãy tự nghiên cứu trước khi chuyển tiền sang SHIB hoặc bất kỳ tài sản nào khác.


Source link