Đi ngang 4 phiên liên tiếp Theo Investing.com


© Reuters.

Theo Khac Hieu

Investing.com – Giá bitcoin ghi nhận vào thời điểm 7h30 ngày 28/8 đạt 26.040 , giảm tăng 0,09% so với 24 giờ trước. Trong ngày, giá bitcoin được giao dịch trong khoảng từ gần 26.000 USD đến gần 26.200 USD. Như vậy, giá bitcoin đã duy trì ở khoảng 26.000 USD trong vòng 4 ngày liên tiếp.

Vốn hóa của bitcoin hôm nay nhích lên 508 tỷ USD, chiếm 48,2% thị trường tiền mã hóa. Vốn hóa toàn bộ thị trường ghi nhận vào thời điểm 7h35 là 1.052 tỷ USD, tăng thêm 2 tỷ USD so với 24 giờ trước. Đồng thời, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên thị trường giảm 8,6% so với ngày 27/8, đạt 16,38 tỷ USD.    

Vào lúc 7h40, trong 10 đồng tiền có vốn hóa lớn nhất, có 6 đồng tăng giá so với 24 giờ trước.


Source link