Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên

– Advertisement –

Luật tiền điện tử đặc biệt đã được Chang và 16 nhà lập pháp khác trong nước đề xuất. Hơn nữa, họ đang tìm cách thiết lập một khuôn khổ cho các giấy phép cần thiết, cũng như hậu quả nếu không làm như vậy. Ngoài ra, văn phòng của Tưởng lưu ý rằng việc đọc dự luật lần thứ hai có thể phải đến tháng 1 năm 2024 mới diễn ra.

Đài Loan đã chính thức đề xuất một dự luật tiền điện tử mới đã thông qua lần đọc đầu tiên tại Quốc hội. Thật vậy, dự luật sẽ yêu cầu các nền tảng tiền điện tử hoạt động trong khu vực phải xin giấy phép cụ thể. Hơn nữa, không có thời gian biểu về thời điểm có thể thực hiện lần đọc thứ hai.

Luật đề xuất tiếp tục xu hướng toàn cầu về quy định tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, đạo luật về tiền điện tử được soạn thảo đã thông qua lần đọc đầu tiên tại Viện Lập pháp, quốc hội Đài Loan, theo ghi nhận của hồ sơ chính thức. Ngược lại, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố các hướng dẫn về tiền điện tử vào tháng trước.

– Advertisement –

Dự luật tiền điện tử Đài Loan chính thức được đề xuất

Trong suốt năm nay, nhiều khu vực và quốc gia đã tìm cách thiết lập khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số của riêng mình. Thật vậy, quá trình này đã chứng kiến ​​nhiều quốc gia khẳng định lập trường vững chắc của mình đối với ngành. Tuy nhiên, danh sách đó vẫn tiếp tục dài ra và ngày hôm nay đã có một quốc gia chính thức đưa ra đề xuất của riêng mình.

Cụ thể, Đài Loan đã đề xuất dự luật tiền điện tử, thông qua cuộc đọc quốc hội đầu tiên. Luật tài sản kỹ thuật số được công bố chính thức sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động trong nước phải có giấy phép cụ thể. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể cho việc tích hợp dự luật cuối cùng vẫn chưa được thảo luận.

Yung-Chang Chiang, một thành viên của Lập pháp Yuan cho biết: “Sau lần đọc dự luật đầu tiên, các cuộc thảo luận về khung pháp lý cho ngành tài sản ảo đã tiến tới giai đoạn tiếp theo”. “Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban Giám sát Tài chính cũng có thể gửi phiên bản dự thảo luật của họ tới cơ quan lập pháp, cho phép các thành phần khác nhau trong xã hội củng cố hơn nữa sự đồng thuận trong quá trình này.”

Luật tiền điện tử đặc biệt đã được Chang và 16 nhà lập pháp khác trong nước đề xuất. Hơn nữa, họ đang tìm cách thiết lập một khuôn khổ cho các giấy phép cần thiết, cũng như hậu quả nếu không làm như vậy. Ngoài ra, văn phòng của Tưởng lưu ý rằng việc đọc dự luật lần thứ hai có thể phải đến tháng 1 năm 2024 mới diễn ra.

Xem thêm: Cơn sốt tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ


Source link